NIGHT SHIFT – audiotour

U kunt hier luisteren naar de audio tour van de expositie NIGHT SHIFT. De audio tour bestaat uit een reeks interviews met de kunstenaars door Roy Voragen.

Track nummer 15 is de tesktbijdrage van Harry van Boxtel, voorgedragen door de schrijver zelf.

De volgorde van de interviews komt overeen met de route van de expositie. Deze kunt u vinden op #mappingheerlen.

over de expositie NIGHT SHIFT:
“Een stad bestaat uit vele steden. Een stad van ergernissen, hoop, heroine en havok, tegenstellingen, stemmen, stemmingswisselingen, oppositie, rozen. Deze stad, deze sjoeëene-schoone stad, een stad zoals velen maar dit is onze stad, en deze stad is vele steden. Bakstenen, bloemen, beloften, beleid, bier en braak en braakliggende terreinen. Tijdens Cultura Nova nemen makers beslag op 14 leegstaande panden in het centrum van Heerlen. De tentoonstelling Night Shift van deze groep internationale kunstenaars maakt gebruik van zowel poëtische als rauwe beelden en klanken om te reflecteren op de pandemie, isolatie, de mijnstreek, het leven in een stad in voortdurende beweging. Ieder van hen brengt eigen accenten aan en afhankelijk van het tijdstip kunnen deze op verschillende manieren worden ervaren: een drukke winkelstraat in schel daglicht kan een ander gewicht hebben dan een verlaten straat bij nacht – de stad kent vele ritmes en zo ook deze 24/7 tentoonstelling bestaande uit 14 tentoonstellingen.”

Laurent Malherbe — curator Night Shift

Meer informatie kunt u vinden op: https://greylightprojects.org/nightshift/

AUDIOTOUR NIGHT SHIFT: